notre

Tętniąca życiem muzycznym Katedra Notre Dame w Paryżu

Przed 30 laty powstało tam Towarzystwo Muzyka Sakralna. 

Dziś jest ono ogromną instytucją wspierającą 4 katedralne chóry,  organistów,  kompozytorów. Oprócz licznych koncertów i oprawy liturgicznej organizuje nagrania i wyjazdowe występy katedralnych muzyków. 

Inspiracje Katedry ND to śpiew gregoriański, najstarsze średniowieczne polifonie, wielkie klasyczne dzieła oratoryjno – kantatowe na chóry i orkiestrę, wreszcie muzyka współczesna: na 850-lecie stworzono “Księgę Notre Dame” zamawiając utwory chóralne u 15 kompozytorów .