inspir-monodia

Monodia liturgiczna

MONODIA LITURGICZNA

We wrześniu 2018 ukończyłam studia z monodii liturgicznej. Tematem mojej pracy dyplomowej była Sekwencja Victimae paschali laudes i jej analiza muzyczna.  

Był to dla mnie czas szczególnej radości i satysfakcji osobistej, uwieńczenia dwuletniego trudu poznawania chorału gregoriańskiego.

Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu monodii liturgicznej, kochających liturgię i zatroskanych o jej właściwy kształt, podjęcie powyższych studiów może stać się wielką inspiracją i źródłem rozwoju duchowego i muzycznego.

W ostatnich latach w Polsce powstało wiele propozycji szkoleń, warsztatów i szkół dla animatorów liturgicznych. Są to propozycje zarówno dla amatorów, jak również muzyków.

Studia podyplomowe w zakresie monodii liturgicznej zostały zainicjowane w 2016 i prowadzone są przy Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, na Wydziale Historii i Dziedzictwa KulturowegoUniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ich inicjatorką jest s. Susi Ferfoglia, włoska zakonnica, organistka, kantor, dyrygent pracująca od lat w Krakowie.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej, tradycji zarówno zachodniej jak i wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego, w duchu najnowszych badań.

Studia te dają niepowtarzalną okazję do poznania najwybitniejszych w tej dziedzinie specjalistów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą ze słuchaczami. Podczas pierwszej edycji gościliśmy w Polsce min. ks. Alberto Turco, Juana Carlosa AsensioPalacios, o. Bernarda Sawickiego OSB, LucaRicossa, o. Pierre Le Bourgeois OSB, Giordano MonzioCompagnoni, Agnieszkę Budzińśką-Benet jak również autorytety z Polski jak Michał Sławecki, k. Mariusz Białkowski, Jakub Kubieniec, Marcin Abijski, Adam Strug.

Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady oraz praktyczne ćwiczenia, które pozwalają nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną, jak również umiejętność w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej. Każdy zjazd kończy Msza św. w języku łacińskim, podczas której uczestnicy wykonują poznane śpiewy. 

Studiowanie monodii liturgicznej jest źródłem wielu przeżyć estetycznych i duchowych. Zakres proponowanych zagadnień zaspokoi najbardziej wymagające gusta. W programie odnajdujemy m.in. zajęcia z paleografii łacińskiej i muzycznej ( studium najstarszych zapisów )  semiologię gregoriańską ( studium zapisu rytmicznego w chorale gregoriańskim ) , a także starsze od śpiewu gregoriańskiego tradycje liturgiczne: śpiew ambrozjański, śpiew mozarabski, śpiew starorzymski.Wykladom towarzyszą zajęcia praktyczne ze śpiewu gregoriańskiego, które najczęściej pojawiają się w bardzo wąskim zakresie na studiach muzycznych. 

Śpiewając dla Boga, zwłaszcza chorał gregoriański, mam wrażenie jakbym dotykała harmonii nieba, dotykała sacrum, dotykała Boga.

            Każdy z nas ma inną wrażliwość, a w przeżywaniu wiary i kontaktu z Panem Bogiem, co innego uznaje za istotne i ważne. Niewątpliwie w moim przypadku, jednym z elementów ożywiających moją więź z Bogiem jest muzyka liturgiczna, zwłaszcza chorał gregoriański.

dla zainteresowanych

http://ckp.upjp2.edu.pl/node/53

Ewa Gronostalska