cantenbury

Brytyjska wirtuozeria chóralna

Brytyjczycy są w śpiewie chóralnym niezrównanymi mistrzami. 

Od najmłodszych lat uczą śpiewu zdolne dzieci, zapisując je do elitarnych chórów działających przy wszystkich większych katedrach.  

Najsłynniejszym z nich jest chór chłopięcy Katedry w Canterbury.

Chór jest tu jednocześnie szkołą,  wspólnotą,  rodziną…

Kandydaci muszą być nieprzeciętnie zdolni, gdyż niezależnie od czterogodzinnych codziennych prób trzeba dać sobie radę z obowiązkami szkolnymi, także po trzytygodniowym tournée. Każde dziecko ma również obowiązek uczyć się gry na conajmniej jednym instrumencie, a wielu chłopców gra na dwóch.  

Podstawową rolą chóru jest uświetnianie liturgii Katedralnej, która dzięki tak rozwiniętej tradycji muzycznej stała się liturgią koncertującą. 

Zajrzyjmy przez dziurkę od klucza w codzienność życia kantorów z Canterbury…